MAGAS SZÍNVONALÚ MÉDIUMI ÚTON KAPOTT SZELLEMNYILATKOZATOK

"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek." (János 14:1-2)

Ajánlott irodalom

  

 - Jack Canfield - Mark Victor Hansen: 

  Erőleves a léleknek 1-7.

  

Magyar költők versei

 

 VERSGYŰJTEMÉNY

Arany János Radnóti Miklós Pilinszky János
Petőfi Sándor Reményik Sándor Illyés Gyula
Babits Mihály Kölcsey Ferenc Áprily Lajos
Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Füst Milán
József Attila Szabó Lőrinc Tóth Árpád
Berzsenyi Dániel Juhász Gyula Reviczky Gyula
Vörösmarty Mihály Tompa Mihály Toldalagi Pál
Weöres Sándor
Balassi Bálint Dsida Jenő
Kosztolányi Dezső Kálnoky László Vajda János
 

 

 

 

 - Szabó Judit könyvei (Hazatérés, Szférák, Az anyagból a fénybe stb.)

 - Rusztaveli: Tariel a párducbőrös lovag

 - Tertullianus: A látványosságokról

 - Lao ce: Út és erény könyve

 Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz

 - Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne

 Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg

 - Balogh Béla könyvei

 - Micheal J. Behe: Darwin fekete doboza

 - Luther válogatott művei 1-10. kötet, Előszók a Szentírás könyveihez, Asztali beszélgetések, A szolgai akarat stb

 - Hans Habe: Ha elesnek mellőled ezeren...

 - Soósné Szász Ágnes: Hazafelé

 - Munkácsy Mihály: Emlékeim

 - Gál György Sándor: Munkácsy Mihály

 - Malonyay Dezső: Munkácsy Mihály élete és munkái

 - Harsányi Zsolt: Ecce homo 1.-4. kötet

 - Farkas Emőd: Petőfi élete

 - Ferenczi Zoltán: Petőfi életrajza 1.-3. kötet

 - Márai Sándor művei (pl. Márai Sándor füveskönyve)

 - Wass Albert művei

 - Fekete István: A bizonyítvány

 - Széchenyi István művei (A világ, Hitel, Önismeret, Széchenyi István intelmei)

 - Madács Imre: Az ember tragédiája

 - Boros László: A köztünk élő Isten, Megváltott lét

 - Soren Kierkegard művei:

 Önvizsgálat és Isten változhatatlansága,

 Építő keresztény beszédek,

 Imák stb.

 - Norbert Ammon: Zuhanás felfelé

 - Omraam Mikhael Aivanhov:

 A csend útja, Gyermeknevelés a születés előtt,

 A gondolat hatalma, Milyen egy igazi szellemi mester?

 Aranyszabályok a mindennapi élethez, Az isteni mágia könyve,

 A táplálkozás jógája, Harmónia és egészség

 - Leo Maasburg: Teréz ​Anya

 - Juhász Gyula: Holmi

 - Bessenyei György: A Holmi, Az embernek próbája, A természet világa vagy a józan okosság

 - Paramahansa Yogananda: Az életerőellátás művészete 

 - Homiar von Ditfurth: A Világegyetem gyermekei

 - Peter de Roza: Krisztus helytartói

 - Peter de Roza: Krisztus helytartói

  - Szabó Attila: Jézus Krisztus élete és tanításai

  - Henrik Ibsen összes műve

  - Alexander Schick: Csodálatos Kumrám

  - M. L. Andersen - Az ószövetségi szentély és az evangélium

  - Millar Burrows: holt-tengeri tekercsek

  - Marlo Morgan: Vidd hírét az Igazaknak

  - Raymond A. Moody: Élet az élet után

  - Bernád Ilona: Egészségünkért 1.-2.-3., Isteni folyamat

  - Dosztojevszkij összes műve (Bűn és bűnhődés, Karamazov testvérek)

  - Lev Tolsztoj összes műve (Mindennapra, Gyónás, Mi a művészet, Anna Karenina, Ivan Iljics halála stb.)

  - Aiszkhülosz drámái

  - Szophoklész drámái

  - Dante Alighieri: Isteni színjáték

  - 22 híres beszéd - Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó

  - Homérosz: Iliász

  - Victor Hugo: Nyomorultak, Századok legendája

  - Ivo Andric: Híd a Drinán

  - John Locke: Levél a vallási türelemről

  - Kulcsár Zsuzsanna:  Eretnekmozgalmak, Inkvizíció és boszorkánypörök

  - Havas Károly: Az inkvizíció története

  - Tímár László: A rettegés évszázadai

  - Honore de Balzac: Gorió apó, Emberi színjtáték

  - Gogol művei

  - Reisinger János:

  Zsoltárok, világa, Ószövetségi bölcsességi könyvek,

  Munkácsy trilógia, Biblia a magyar képzőművészetben,

  Bevezetés a Biblia tanulmányozásához,

  Bibliai próféciák korunkról, A Biblia tíz vázlatpróféciája,

  Miről szól a Jelenések könyve?, Hogyan küzdött Jézus...?,

  Magyar költők jövendölései, Kisvers nagymesterek,

  Ki nekünk Arany János?

  A Biblia szellemében, A lelkiismeret, Ki nekünk Arany János,

 Világszem I. II. (Magyar versenciklopédia 1200 magyar verssel)

 Füveskönyvek: (összeállíttota: Reisinger János) Széchenyi István, Vörösmarty Mihály, Pilinszkiy János, Luther Márton, Arany János, Babits Mihály stb.

  - Sáfrán Györgyi: Arany János leveleskönyve

 - Henryk Sienkiewicz: Quo vadis, Kereszteslovagok

 - Podmaniczky Pálné Vargha Ilona: Arany János és az evangélium

 - Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember, Az öreg tekintetes, Isten rabjai

 - Göncz Árpád: Sarusok

 - Voltaire: Candide

 - Somogyváry Gyula művei  (Virágzik a mandula I. II., És Mihály harcolt..., És mégis élünk, Ne sárgulj tűzifa! stb.)

 - Füst Milán művei (A feleségem története, Ez mind én voltam egykor, Látomás és indulat a  művészetben, Napló stb.)

 - Maria Treben könyvei (Egészség Isten patikájából stb.)

 - Bükki füvesember könyve

 - Harry Benjamin: Tökéletes látás szemüveg nélkül

 - Petrovszki István: A magyar népi gyógyászat

 - Mikszáth Kálmán művei (A fekete kakas)

 - Barta János könyvei (pl. Madách Imre)

 - Solohov: Csendes Don, Emberi sors

 - Aldous Haxley: A vak sámson

 - Alex Haley: Gyökerek

 - Steinbeck: Egerek és emberek

 - Szolzsenyicin: Ivan Gyenyiszovics egy napja, A pokol tornáca

 - Garcia Marquez: 100 év magány

 - Umberto Eco: A rózsa neve

 - Erdődy János: Így élt Husz János, Így élt Luther Márton stb.

 - Shakespesre összes műve

 - Moliére összes műve

 - Vergilius összes műve

 - Tacitus összes műve

 - Tatiosz összes műve

 - Péterfy Jenő művei

 - Babits Mihály művei (Az európai irodalom története, Veszedelmes világ, esszék, tanulmányok, Amor Sanctus, A gólyakalifa stb.)

 - Jókai Mór: Aranyember, A kőszívű ember fiai

 - John Milton: A küzdő Sámson, Elveszett paradicsom

 - Virágh Jenő: Dr. Luther Márton önmagáról

 - Pablo Neruda: Száz szerelmes szonett

 - Seneca: Erkölcsi levelek, Vigasztalások

 - Így élt... sorozat  (Petőfi, József Attila, Arany János, Leonardo da Vinci stb.)

 - Andersen és Grimm meséi

 - Ezópusz és La Fontaine meséi

 - Heltai Gáspár és Fáy András meséi

 - Marcus Aurelius: Elmélkedések

 - Grácián: Az életbölcsesség kézikönyve

 - Epiktétosz kézikönyve

 - Buda Ferenc: Hatalmam, nyugalom

 - Rónay György művei (Szérű, A párduc és a gödölye (könyv és film), Esti gyors, Zákeus a fügefán, Júdás könyve, Olajfák éjszaka stb.)

 - B. Pascal: Gondolatok,  A korai keresztények összevetése a mai keresztényekkel, Vidéki levelek

 - Szaltikov Scsedrin: Mesék (Az elveszett lelkiismeret)

 - Fritz Kahn: A szerelem iskolája

 - Karinthy Frigyes: Barabás, Ki kérdezett

 - Benkő Noémi: A szeretet üzenete

 - Illyés Gyula: Petőfi Sándor, Puszták népe,

 - Keresztury Dezső: Babits emlékkönyv

 - Halász Gábor: Illyés Gyula emlékkönyv

 - Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete

 - Leopold Ranke: A pápák története

 - Lyka Károly: Michelangelo

 - Tolnai Károly: Teremtő géniuszok

 - Gergely Jenő: A pápaság története

 Jim Hohnberger: Menekülés Istenhez

 - Andreas Helwig: A római antikrisztusról

 - John Buyan: A zarándok útja, Egy a szükséges dolog, A szent háború, Imádkozom Lélekkel és értelemmel)

 - Baranyi József: Konkordancia a Károli Bibliához

 - Comenius: A világ útvesztője és a szív paradicsoma, Ditactica Magna

 - Edgar Cayce: A reinkarnációról

 - Mark Thruston: Edgar Cayce jövendölései a XXI. századra

 - O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások, Mi fán terem?

 - Vajthó László: Magyar idézetek könyve

 - Hérodotosz: Görög-perzsa háború

 - Puskin: Anyegin, Mesék

 - József Jolán: József Attila élete

 - Károlyi Gáspár: A két könyv, A vizsolyi Bibliai előljáró beszéde

 - Benedek Marcell: Arany János

 - Keresztury Dezső: Így élt Arany János, Babits emlékkönyyv, Mindvégig

 - Kozma Dezső: Arany János breviárium

 - Kereszty Zoltán: "Nézzétek a mező liliomait"

 - Jean Flori: "És három király fog megalázni"

 - Jaque Ducan: A titkok megfejtése

 - Ókeresztény-írók sorozat

 - Dave Hunt: A fenevadon ülő asszony

 - Huber Lipót: A messiás megjelenésének ideje

 - Josephus Flavius: A zsidó háború, A zsidók története

 - Grisman: Az ókori Irán

 - Zamarovsky: A görög csoda

 - Petrarca verseskötetei

 - Britanica Hungarica Nagylexikon

 - Martinkó András: Értjük vagy félreértjük a költő szavát, Petőfi életútja és a többi művei

 - Goethe művei, versei (Epigrammák és xéniák, Költészet és valóság, Faust) 

 - Kosztolányi Dezső művei, verselemzései (Esti Kornél, Fogoly)

 - Szent Ágoston vallomásai

 - Nemes Nagy Ágnes: 64 hattyú, Metszetek, Hegyi költő

 - Német G. Béla művei (Versek és korok, 11+7 vers, 7 kísérlet a kései József Attiláról, Az el nem ért bizonyosság, Mű és személyiség stb.)

 - Lőrincze Lajos: Nyelvőrség, Édes anyanyelvünk

 - Imre László: Arany János balladái

 - Simone Weil: Ami személyes, és ami szent

 - Kecskeméti Alexis János prédikációs könyve

 - Nicolaus Cusanus: Sejtelmek a végső napokról

 - Kecskés Pál: Szent Ágoston breviárium

 - John R. W. Stott: Korunk könyve a Biblia

 - Cézáreai Euszébiosz: Egyháztörténet

 - Alexander Krawczuk: Nagy konstantin

 - Római történelmi chrestomathia

 - Paolo Ricca: A pápaság, mint ökümenikus probléma 

 - Richard Friedenthal : Luther élete és kora

 - Thomas A. Davis: Te is járhatsz a vízen

 - Marcus Tullius Cicero művei

 - Francis Watson: Medicsi Katalin élete és kora 

 - Daniel J. Boorstin: Az amerikaiak

 - Vittorio Messori: II. János Pál - Átlépni a remény küszöbén

 - Petőfi Sándor: Apostol, Úti levelek, Arany és Petőfi levelezése, Petőfi levelei

 - Albert Soboul: A francia forradalom

 - Mihail Bulgakov: Mester és Margarita

 - Michalangelo Buonarotti: Szonettek

 - Szokratész művei

 - Mihail Jurjevics Lermontov versei

 - Émile Faguet: A kontárság kultusza

 - Henri J. Nouwen: A tékozló fiú hazatérése

 - Török Endre: Átragyogás

 - Jó hír bibliai folyóirat

 - Harsányi Sándor: Legyetek józanok - A "Bor" szó a Bibliában

 - Oltalom alapítvány: Hogyan bánjunk a gyermekkel?

 - Németh László: A minőség forradalma

 - Rebuen Lynn Hilde: A kis szarv Dániel könyve 8. fejezetében

 - Samuele Bacchiocchi: A bor a Bibliában

 - Stanley Jones: Krisztus a világ országútján

 - Vanyó László: Az ókeresztény kor irodalma

 - Plotinos: Az Egyről, a szellemről és a lélekről

 - Hamvas Béla műveinek nagyobb része (Anthologia humana, Scientia sacra I.II.)

 - Gyökössy Endre művei

 - Mitológiai enciklopédia I. II.

 - Jankovich István: Túléltem a halálom, Reinkarnáció

 - Szellemi tanítások Jolán médium útján I. II. III.

 - Kecskeméthy János: Beszéljünk nyíltan

 - Erich Froom: A szeretet művészete

 - Xenophón: Kürosz nevelkedése, Emlékeim Szókratészról

 - Bottyán János: Hitünk hősei

 - George G. Ritchie: Visszatérés a holnapból

 - Dr. Michael Newton: Lelkünk útjai I. II. III.

 - Müller Péter könyvei

 - Szepes Mária könyvei

 - Révai Nagy Lexikon

 - Gyűrki László: Szent Pál apostol útjain

 - Peter H. Uhlmann: Róma tantételei a Biblia fényében

 - Cesare Lombroso: Lángész és őrültség

 - Tömörkényi István válogatott novellái

 - Caius Suetonius Tranquillus: Caesarok élete

 - Fodor András: Ezer este Fülep Lajossal

 - Gustave Flaubert: Három mese (Irgalmas Szent Julián legendája)

 - Molnos Angéla: Magyarító könyvecske

 - Hanauer A. István: A lelkiismeret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 10
Tegnapi: 15
Heti: 132
Havi: 443
Össz.: 49 059

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Ajánlott irodalom
MAGAS SZÍNVONALÚ MÉDIUMI ÚTON KAPOTT SZELLEMNYILATKOZATOK - © 2008 - 2019 - nevtelenszellem.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen adja a tárhelyet, és minden szolgáltatása a jövőben is ingyen ...

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »